ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ Մոլդովական փ․

001001
002002
003003
004004
00550055
007007
333333
444444
REND1newREND1new
Բ տարբերակի զոնավորումԲ տարբերակի զոնավորում
Ա՛ տարբերակի զոնավորումԱ՛ տարբերակի զոնավորում
Ա տարբերակի զոնավորումԱ տարբերակի զոնավորում
-9,900 ավտոկայանատեղի-9,900 ավտոկայանատեղի
-6,700 ավտոկայանատեղի-6,700 ավտոկայանատեղի
-3,500 ավտոկայանատեղի-3,500 ավտոկայանատեղի
HY