ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ Փ․ 37/46

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ Մոլդովական փ․

rend06rend06
rend05rend05
rend04rend04
rend03rend03
rend02rend02
rend01rend01
Բ տարբերակի զոնավորումԲ տարբերակի զոնավորում
Ա՛ տարբերակի զոնավորումԱ՛ տարբերակի զոնավորում
Ա տարբերակի զոնավորումԱ տարբերակի զոնավորում
-9,900 ավտոկայանատեղի-9,900 ավտոկայանատեղի
-6,700 ավտոկայանատեղի-6,700 ավտոկայանատեղի
-3,500 ավտոկայանատեղի-3,500 ավտոկայանատեղի

ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ Փ․ 37/46

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ Մոլդովական փ․

rend06rend06
rend05rend05
rend04rend04
rend03rend03
rend02rend02
rend01rend01
Բ տարբերակի զոնավորումԲ տարբերակի զոնավորում
Ա՛ տարբերակի զոնավորումԱ՛ տարբերակի զոնավորում
Ա տարբերակի զոնավորումԱ տարբերակի զոնավորում
-9,900 ավտոկայանատեղի-9,900 ավտոկայանատեղի
-6,700 ավտոկայանատեղի-6,700 ավտոկայանատեղի
-3,500 ավտոկայանատեղի-3,500 ավտոկայանատեղի
HY